Vedtægter og referater

Generalforsamling 

OBS 

Indbetaling af årets kontingent for 2024 sker ved fremsendelse af opkrævning i januar måned til alle medlemmer 

Økonomi

Årets resultat for 2022 viser en kassebeholdning på kr. 32.336,-


Vi forventer at 2023 viser et positivt resultat, da vi har besluttet at indføre ens entre til alle arrangementer.


Jazz-klubbens regnskab følger kalenderåret, og straks efter revision og godkendelse af bestyrelsen,  vil det blive lagt her på hjemmesiden.