Økonomi

Præstø Jazzklub havde for mange år siden over 100 medlemmer.

Her i starten af 2023 er der ca. 70, der modtager vores mail og af dem betaler ca. 50 kontingent.

Vi har på generalforsamlingen i maj 2022 hævet kontingent til 150 kr. pr. kalenderår 2023.

I 2022 har vi kørt med lidt høje indgangspriser, så vi nu kan drive en god Jazzklub, der løber rundt.

Jazz-klubbens regnskab følger kalenderåret, og straks efter revision og godkendelse af bestyrelsen -lægges det her på hjemmesiden – klar til endelig vedtagelse på generalforsamlingen d. 2. maj 2023.

Regnskab 2022 i hovedtal:

Indtægter: 152.359, 50 kr. Udgifter: Musik: 81.100 kr. – Mad m.m. – gæster og orkester: 60.921 kr. – Bestyrelsesmøder: 1.800 kr. – Formand: 6.693,95 kr. – Småindkøb: 2.632,81 kr. – Kørsel: 6.000 kr. – Annoncer / Tryk: 2.139,06 kr. – IT / hjemmeside: 1.174,75 kr. – Koda / Bankgebyr: 353,84 kr. –

Resultat 2022 : underskud på 10.455,91 kr. Det giver en formue pr. 31.12.2022 på 32.336,09 kr..

Det er ikke forbudt at skaffe nye medlemmer. Jo flere desto billigere, og alle får god musik.

Det er meget tilladt, at finde gode Jazz-folk, der også vil være medlem af bestyrelsen – evt. på prøve.

I 2022 modtog Jazz-klubben 8.000,- kr. i tilskud fra Vordingborg kommune – Kultur- og Fritidsforvaltning